Alle 18-vuotiaan matkustaminen eteläiseen Afrikkaan

Etelä-Afrikkaan, Botswanaan tai Namibiaan lähtevällä alle 18-vuotiaalla tulee olla mukanaan maistraatin antama englanninkielinen syntymä- tai virkatodistus, josta näkyvät vanhempiensa/vanhempansa tai huoltajiensa/huoltajansa nimet. Jos hän matkustaa ilman vanhempiaan/huoltajiaan, hänellä tulee lisäksi olla heidän antamansa lupapaperit sekä kopiot vanhempien paseista. Jos hän matkustaa vain yhden vanhemman/huoltajan kanssa, niin toiselta pitää olla lupa ja passin kopio. Lupapereissa ja kopioissa tulee olla maistraatin antama leima. Lähtöselvittäjän lähtömaassa tulee varmistaa, että paperit ovat mukana ja voi evätä matkan papereiden puuttuessa. Määräyksellä halutaan ehkäistä kidnappauksia, abduktioita ja alaikäisten kuljetusta (traficking) hämäriin puuhiin.