top of page

Koonono Matkat

matkoja asiantuntemuksella ja antaumuksella mm. Namibiaan, Botswanaan, Etelä-Afrikkaan, Zimbabween ja Mosambikiin

– opastettuja kierto/valmismatkoja (katso Matkat)
– räätälöityjä matkoja ryhmille, kouluille, seurakunnille, järjestöille jne
– tukea omatoimi- ja liikematkailijoille
– lentolippuja eteläiseen Afrikkaan ja muualle
– autonvuokrausta
– golfmatkoja ja muita teemamatkoja

”Koonono” on wamboa ja tarkoittaa ”loppuun saakka”, ”perille asti”, ”koko maailmaan”, ”maan ääriin”. Tämä koskee sekä matkan päämäärää että valmistelujen ja toteutuksen perusteellisuutta. Olemme asuneet Namibiassa pitkään – nyt Suomessa – ja tunnemme hyvin myös muut Kalaharin alueen maat. Suuren osan palveluista ostamme luonnollisestikin paikallisilta yrityksiltä. Osa tuotosta käytetään avustuksina paikallisille koulutus- ja kehityshankkeille.

Suomessa olemme rekisteröityneet nimellä Koonono Matkat Oy (aikaisemmin Kalahari Consultants/Olle Eriksson). Olemme Suomen matkatoimistojen Liiton jäsen ja Kuluttajaviraston rekisteröimä matkanjärjestäjä. Matkatoimistomme perustettiin vuonna 2005 ja olemme sen jälkeen vieneet tai lähettäneet n. 3500 suomalaista Afrikkaan. Kaikki ovat palanneet kotiin haltioituneina.

Olemme (ainoa suomalainen matkatoimisto) myös rekisteröityneet nimellä Koonono Tours cc Namibian kaupparekisteriin sekä Namibia Tourism Boardiin. Stefanilla on namibialainen bussikortti ja ammattiajolupa. Stefanilla on myös eteläafrikkalainen lupa toimia oppaana.

Järjestämme myös namibialaisille matkoja Suomeen, hoidamme mm. viisumit, vakuutukset ja lennot.

Kestävän kehityksen ja ympäristöongelmien huomioiminen
Ympäristön ja ilman saastumisesta ja lämpenemisestä aiheellisesti huolissaan olevat ystävät ovat eri yhteyksissä esittäneet, että matkailu, erityisesti kaukomatkailu ja lentäminen, tulisi lopettaa. Lentämisen osuus haitallisista päästöistä on 2 – 8 %. Tämä on toki merkittävä määrä.

Olemme allekirjoittaneet matkailualan ns. Helsinki-sopimuksen, jolla pyrimme ilmasto- ja ympäristöhaittojen minimoimiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Ilmastonrasituksen ohella on huomioitava myös muita ulottuvuuksia ja arvovalintoja.

Olemme tässä valossa pohtineet toimintaamme ja vastuutamme ja päätyneet seuraavaan:

1. Järjestämme lentomatkat mahdollisimman lyhyiksi. Tämä merkitsee sitä, että ensisijaisesti myymme suorinta reittiä kohteesta A kohteeseen B, esim. Helsinki – Frankfurt – Windhoek yhdellä vaihdolla. Tällöin polttoaineen kulutus ja vastaava päästömäärä on pienempi kuin esim. pidemmällä Helsinki – Lontoo – Johannesburg – Windhoek reitillä, jolla vaihtoja on kaksi (polttoaineen kulutus on suurimmillaan nousuvaiheessa). Suorin reitti on valitettavasti kuitenkin usein täynnä ja valitettavasti kiertoreitit ovat usein halvemmin hinnoiteltuja.

2. Lennämme ensisijaisesti Finnairilla ja Air Namibialla tai South African Airwaysilla. Täten lennämme aina ”kotiinpäin” ja tuemme meitä lähellä olevien maiden lentoyhtiöitä, sen sijaan että tukisimme keski- tai länsieurooppalaisia suuryrityksiä.

3. Suomen sisäisille liittymämatkoille suosittelemme Kokkola – Kuopio – Joensuu – akselin eteläpuolella junaa lennon sijasta.

4. Matkailu edistää kehitysmaiden ja Suomen välillä tapahtuvaa yhteydenpitoa, yhteyttä ja kehitystä myös henkilökohtaisella tasolla.

5. Kohdemaissamme on turismilla ja muulla matkailulla erittäin tärkeä vaikutus ja suuri osuus ihmisten työllistämisessä, ulkomaanvaluutan hankkimisessa ja bruttokansantuotteen muodostamisessa. Turismin ja matkailun lopettaminen merkitsisi lisääntyvää työttömyyttä ja kurjistumista.

6. Kohdemaassa ollessamme ja liikkuessamme käytämme ja tuemme paikallisia pienyrityksiä ja vältämme monikansallisia yritysketjuja ja ökypaikkoja. Palveluista maksamamme rahat jäävät täten parhaiten kohdemaan ihmisille.

7. Valitsemme yhteistyökumppanimme luotettavuuden ja kokemuksemme perusteella, mutta myös sen mukaan, miten ne käytännössä suhtautuvat ympäristönrasitukseen, kierrätykseen, vaihtoehtoiseen energiaan, lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden ja muiden resurssien käyttämiseen. Turvallisuus- ja terveydellisiä aspekteja emme tietenkään unohda.

8. Osan mahdollisesti kertyvästä voitosta annamme kohdemaassa toimivien yhteisöjen toteuttamille kehitys- ja avustushankkeille.

9. Lepo ja virkistys on tärkeää. Siihen voi yhdistää hyödyllistä toimintaa ja uuden oppimista.

10. Ihmiskunta jakautuu – näin on joku sanonut – talonpoikiin ja purjehtijoihin. Kunnioitamme ”talonpoikia” ja tarvitsemme heitä. Samalla haluamme edistää ”purjehtijoiden” vastuullista ja monin tavoin hyödyllistä liikkumista. Matkailua saa edelleen harjoittaa iloisin ja vapain mielin.

About: About
bottom of page